Lok­ket med ra­bar­bra

Årets ra­bar­bra­dag ble søn­dag ar­ran­gert på Dømmesmoen.

Grimstad Adressetidende - - NYTT OG NAERT - Vic­to­ria Ni­ko­lai­sen red@gat.no

Man­ge møt­te opp for å få en smak på hva Vi­vi­an Stø­len, steds­an­svar­lig for Norges hage­bruks­mu­se­um, had­de å by på.

Ra­bar­bra­syl­te­tøy

På ra­bar­bra­da­gen solg­te de vaf­ler, sve­ler, noe godt å drik­ke og selv­sagt ra­bar­bra­plan­ter. Til vaf­le­ne kun­ne de be­sø­ken­de blant an­net få hjemme­la­get ra­bar­bra­syl­te­tøy.

– Vi har seks for­skjel­li­ge ty­per ra­bar­bra­syl­te­tøy her i dag, og vi la­ger alle selv, sier Stø­len.

Størs­te sam­ling i Nor­ge

– Vi har ar­ran­gert ra­bar­bra­da­gen fle­re år på rad her på Dømmesmoen, og jeg er vel­dig for­nøyd med opp­mø­tet. Vi har Norges størs­te sam­ling av ra­bar­bra og har 80 for­skjel­li­ge ty­per og i dag sel­ger vi to av ty­pe­ne vi har, av­slut­ter hun.

I lø­pet av da­gen ble det holdt fore­drag av Alf Kje­til Ig­land, som skri­ver en bok om Fuhrs gart­ne­ri og vin­kjel­ler. Der spil­te ra­bar­bra en stor rol­le, da Fuhr star­tet virk­som­he­ten med å lage vin av ra­bar­bra.

RA­BAR­BRA­DA­GEN: Vi­vi­an Stø­len var godt for­nøyd med ra­bar­bra­da­gen. Man­ge tok tu­ren til Dømmesmoen søn­dag for­mid­dag, for å få en smak av ra­bar­bra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.