Ekte fot­ball­gle­de på Fe­vik

Rundt 75 gut­ter og jen­ter del­tok i hel­gen på Ex­press sin år­li­ge fot­ball­sko­le på Fe­vik.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - Pet­ter Lau­vrak red@gat.no

Ex­press kan det å ar­ran­ge­re fot­ball­sko­ler. Også i år ble fot­ball­sko­len en suk­sess.

– I dag har vi hatt en økt på for­mid­da­gen, hvor spil­ler­ne har blitt delt i grup­per, og rul­lert mel­lom sta­sjo­ner med for­skjel­li­ge øvel­ser. Det ser ut som alle ko­ser seg, for­tel­ler Ja­kob Son­ge, som er én av tre­ner­ne på fot­ball­sko­len. Det kan de to gut­te­ne Emil Tor­jus­sen Ol­sen og Mag­nus Mor­ten­sen be­kref­te.

– Vi har det kjempe­gøy, og vi la­erer mas­se, sier Emil.

– Det al­ler mor­soms­te i dag var å se på «trikse­kon­ge­ne» Ben­dik Ho­el og «Azun».

For etter da­gens fot­balløkt og lunsj var det klart for un­der­hold­ning av trikse­kon­gen An­ders So­lum. I 2010 vant han VM i Fre­estyle-trik­sing. Nå rei­ser han rundt på ar­ran­ge­men­ter og hol­der show.

– Det­te er noe av det bes­te jeg vet, å kun­ne la­ere bort og un­der­hol­de fot­ball­in­ter­es­ser­te barn og unge, sier So­lum. Med seg had­de han Ben­dik Ho­el.

REI­SER RUNDT: Trikse­kon­gen An­ders So­lum bru­ker mye tid på å rei­se rundt på ar­ran­ge­men­ter og un­der­hol­de. I hel­gen var han på Fe­vik.

HØYDEPUNKT: Et av høyde­punk­te­ne på fot­ball­sko­len var be­sø­ket av trikse­kon­gen.

FIKK PRØ­VE SEG: Del­ta­ker­ne på fot­ball­sko­len fikk prø­ve seg på trik­sing.

UTFORDRET: Trikse­kon­gen utfordret del­ta­ker­ne på fot­ball­sko­len til å prø­ve seg på trik­sing.

MORO: Mag­nus Mor­ten­sen og Emil Tor­jus­sen Ol­sen var for­nøy­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.