Kjør­te i midt­de­ler

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - NØDETATENE MÅT­TE

➤ tirs­dag mor­gen ved halv ni ti­den ryk­ke ut til E18 etter mel­ding om et tra­fikk­uhell: «Grim­stad, kl. 0838: Mel­ding om tra­fikk­uhell på E18 v/MC hu­set i Grim­stad vest­gå­en­de kjøre­felt. Ens­lig kjøre­tøy kjørt i midt­de­ler. Nødetatene er på ste­det», skrev Ag­der po­liti­dis­trikt på Twit­ter, som ald­ri opp­da­ter­te mel­din­gen om hvor­dan det gikk med ved­kom­men­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.