Kort­film­fes­ti­va­len åp­net

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - I GÅR

➤ kveld åp­net, for 41. gang, Kort­film­fes­ti­va­len i Grim­stad. Det skjed­de etter at Adres­sa var gått i tryk­ken. Vi vil li­ke­vel hen­vi­se til gat.no for å få med deg det som skjer un­der fes­ti­va­len, og til pa­pir­avi­sa på lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.