LE­NE HE­LEN LA­GE­SEN

Grimstad Adressetidende - - NEWS -

➤ Al­der: 55 ➤ Si­vil­sta­tus: Sin­gel ➤ Bo­sted: Grim­stad sen­trum

➤Yrke: Job­be­ri Grim­stad­kom­mu­ne, bo vei­le­der­tje­nes­ten.

➤ Ak­tu­ell: Har re­gi­en på mu­si­ka­len Aseem som har pre­miere tors­dag. ➤ Fa­vo­ritt års­tid: Vår ➤ Fjell el­ler sjø: Fjell ➤ Kjøtt el­ler fisk: Fisk, ➤ Frukt el­ler god­te­ri: God­te­ri

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.