Da­gens TEKST

Hjerte­me­di­sin

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - ➤ An­ny Pet­ter­sen Til­ler, Hes­nes

TAKK TIL dyk­ti­ge hjerte­spe­sia­lis­ter og ki­rur­ger! Men takk til en som er en enda stør­re spe­sia­list i hjerte­sa­ker, som vet at hjer­tet ikke bare pum­per blo­det rundt i krop­pen og hol­der oss i live, men kan kom­me til å lide av sorg, en­som­het, av­makt m.m. Han skri­ver i He­br. 13,9: La dere ikke rive med av all slags frem­me­de la­er­dom­mer, for det er godt at hjer­tet styr­kes (el­ler grunn­fes­tes) ved nå­den, ikke ved mat. Nå­den er alt­så en medi­sin vi tren­ger i til­legg til pil­le­ne, – ja, til syv­en­de og sist tren­ger vi bare den! Nå­den kan hel­bre­de hjer­tets kva­ler. Nå­den kom ved Je­sus Kris­tus. Det står i Johs. Ev. 1,17 at Mo­ses kom med lo­ven (du skal, du skal ikke), men Je­sus kom med nå­den og sann­he­ten. Had­de sann­he­ten kom­met først, had­de vi ikke kom­met vi­de­re, men nå­den kom først – med til­gi­vel­se, hel­bre­del­se, gjen­opp­ret­tel­se, – det er hjer­tets evi­ge trøst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.