FOR 50 ÅR SI­DEN

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

➤ BÅRD HEGGEN gjen­valgt som for­mann i Jerv.

➤ KRIS­TE­LIG FOLKE­PAR­TIS kvinne­grup­pe dan­net i Fjaere. Som sty­re ble valgt Hel­ga Obre­stad, for­mann, In­gjerd Vi­ken, Eli Skai­aa og Ås­hild Halvorsen.

➤ HØY­RES SVENN Stray be­sø­ker Grim­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.