Min­ner om jod­tab­let­ter

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO -

➤ GRIM­STAD KOM­MU­NE har i lik­het med res­ten av lan­dets kom­mun­uner fått til­sendt et par­ti jod­tab­let­ter fra Helse­di­rek­to­ra­tet. Mål­grup­pen er barn og unge un­der 18 år, gra­vi­de og am­men­de kvin­ner For hjemme­lag­ring an­be­fa­ler Helse­di­rek­to­ra­tet at voks­ne un­der 40 år, gra­vi­de, am­men­de og de med hjemme­bo­en­de barn skal ha jod­tab­let­ter. Det er spe­si­elt vik­tig at barn un­der 18 år, samt

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.