In­gen kjør­te i ru­set til­stand

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO -

➤ LØR­DAG STIL­TE po­li­ti­et seg opp og av­holdt pro­mille­kon­troll på Fe­vik mel­lom 9.30 og 11. 195 bi­ler ble kon­trol­lert, men det ble ikke gitt noen re­ak­sjo­ner.

Det ble også av­holdt en an­nen pro­mille­kon­troll på Fe­vik lør­dag for­mid­dag. Her ble 73 bil­fø­re­re kon­trol­lert uten at noen re­ak­sjo­ner ble gitt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.