Ta­ket lek­ker i Fe­vik­hal­len

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO -

➤ HELE FE­VIK­HAL­LEN er re­no­vert med unn­tak av ta­ket. Ta­ket lek­ker nå i den ny­re­no­ver­te de­len. Råd­man­nen har imid­ler­tid lagt inn 1,2 mil­lio­ner kro­ner til etter­iso­le­ring av ta­ket for å få bukt med pro­ble­met i sitt for­slag til bud­sjett og in­ves­te­rings­pro­gram for 2019.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.