BURSDAGSBARNA

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

Flot­te Maya Rak­nes fyl­ler 12 år 9. no­vem­ber. Vi gra­tu­le­rer med da­gen! Vel­dig glad i deg! Klem fra Bes­te og Beste­pap­pa.

Ho­kus Po­kus barne­hage sen­der en ma­gisk hil­sen til Kia­sa Yuso­fi på 3-års­da­gen som var den 7. no­vem­ber! Vi øns­ker deg en for­tryl­len­de burs­dag! Hipp hur­ra for Kia­sa!

Gra­tu­le­rer med da­gen kja­ere snup­pa vår, Maë­li, som ble 6 år den 7. no­vem­ber. Du er ei jen­te full av liv som els­ker å tul­le! Vi er kjem­pe gla­de i deg. Klem fra pap­pa, mam­ma og Alice.

Gra­tu­le­rer så mye med 7-års­da­gen 7. no­vem­ber til ver­dens bes­te Tor­jus. Vi els­ker deg! Stor klem fra Vil­jar, pap­pa og mam­ma.

Ho­kus Po­kus barne­hage sen­der en ma­gisk hil­sen til Alice Alex­and­ra Øgren som fyl­ler 5 år 9. no­vem­ber. Vi øns­ker deg en for­tryl­len­de dag. Hipp hur­ra for Alice!

Hipp hur­ra for vår bli­de og søte ku­si­ne, Ti­ril Dokke­dal Thor­sen på Randa­berg, som fyl­ler 3 år 9. no­vem­ber! Vi er vel­dig glad i deg. Klem fra So­fie, Mathea, Live og Ma­lin

Hipp hur­ra for vår kule og smør­bli­de Eva Ceci­lia Sti­fos­sLind­våg i Skje­vi­ga, som fyl­ler 4 år 9. no­vem­ber! Vi gle­der oss til fest og kake! Tu­sen gra­tu­la­sjo­ner fra ku­si­ner og fet­te­re, tan­ter og onk­ler i Grim­stad, Oslo og på Nes­od­den, og fra far­mor og far­far på Biod­den.

Hipp hur­ra for Al­vil­de Rep­stad Sør­våg som fyl­ler fem år i mor­gen 9. no­vem­ber. Vi øns­ker deg en fan­tas­tisk dag med pak­ker og ka­ker. Klem fra Nunnu, Mof­fa, tan­ter og onk­ler. Ol­la hil­ser også.

Vår skjøn­ne sang­stjer­ne, Ma­lin Dokke­dal Ste­en, fyl­ler 4 år 9. no­vem­ber. Vi er så stolt av deg! Klem fra store­søs­ter Mathea, mam­ma og pap­pa.

Vår tøy­se­te og snil­le ku­si­ne, Ma­lin Dokke­dal Ste­en, fyl­ler

4 år 9. no­vem­ber. Hipp hipp hur­ra. Vi er så glad i deg! Stor klem fra Han­ne, So­fie, Vil­de, Live og Ti­ril.

Vår her­li­ge og mor­som­me sol­strå­le, Eva Ceci­lia, fyl­ler 4 år den 9. no­vem­ber. Vi gle­der oss til å fei­re deg! Burs­dags­klem­mer fra store­søs­ter Fre­ja, pap­pa og mam­ma.

Hipp hipp hur­ra for Ju­lie Gjer­stad som fyl­te 11 år 6. no­vem­ber. Tu­sen klem­mer fra mam­ma, pap­pa og Jonas.

Kja­ere Da­vid! Gra­tu­le­rer så mas­se med 12-års­da­gen som var den 7. no­vem­ber! Vi er kjempe­glad i deg! Man­ge klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Nus­se, Anna, He­le­ne, Her­man og Oli­via +++.

Gut­ten vår, Wil­liam Svar­stad, fyl­te 10 år man­dag 5. no­vem­ber. Mor­mor og Mos­sen gra­tu­le­rer deg en mas­se! Vi er vel­dig glad i deg!

Vår kja­ere Filip­pa Ma­rie Strand Flakk fyl­te 12 år 6. no­vem­ber. Du er en god og fest­lig frø­ken som vi set­ter så pris på. Stor klem fra Mathea, mam­ma & pap­pa. Ma­dik­ken og res­ten av fa­mi­li­en hil­ser óg.

Mor­mor og mor­far i San­de gra­tu­le­rer Eva Sti­foss Lind­våg med 4 års­da­gen den 9. no­vem­ber. Tan­te Myr­le og on­kel Ar­tur, Ma­ja, Adrian og Ly­dia gra­tu­le­rer også! Mas­se klem­mer Eva.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.