Vil rus­te opp leke­plass

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO -

➤ EN BE­BO­ER i Bie­heia har hen­vendt seg til kom­mu­nen med spørs­mål om en leke­plass ved Bie­vei­en.

– Den er vel­dig po­pu­la­er blant bar­na, men ba­erer preg av at det ikke har blitt gjort noe der på man­ge år. Huske­sta­ti­vet er råt­tent, og en hus­ke har falt ned. Det er med and­re ord ikke trygt for bar­na å bru­ke len­ger. Jeg reg­ner med at den­ne leke­plas­sen (og også de and­re leke­plas­se­ne i Bie­heia) ikke er noe kom­mu­nen har an­svar for? Men hvem er det egent­lig som har an­sva­ret, spør han.

– Jeg (og fle­re na­bo­er) øns­ker å få gjort noe med det­te, men ser at å kjø­pe nye leke­ap­pa­ra­ter som skal til­freds­stil­le kra­ve­ne som gjel­der, er vel­dig dyrt. Er det­te noe kom­mu­nen kan støt­te? Hvor kjø­per kom­mu­nen leke­ap­pa­ra­ter, er det no­en ra­batt­av­ta­le som også kan ny­tes godt av her, spør be­bo­eren i bre­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.