LYS PÅ LE­VER­MYR

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - B b b

Grimstad kom­mu­ne har i fle­re år job­bet med å få på plass flom­lys på Le­ver­myr

Bak­grun­nen er at NFF kre­ver det­te et­ter­som Jerv spil­ler i 1. di­vi­sjon

De fire 40 me­ter høye lys­mas­te­ne, som er be­stilt og lig­ger kla­re på et la­ger, kos­ter kom­mu­nen åtte mil­lio­ner kro­ner eks mva. fer­dig mon­tert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.