Prøv­de å bite po­liti­kvin­ner

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - B EN 31

år gam­mel mann hav­ner bak lås og slå i 90 da­ger etter at en by­tur i Grimstad i april end­te med at han for­søk­te å bite to kvin­ne­lig po­liti­be­tjen­ter og gikk til an­grep på den ene av dem in­ne i po­liti­bi­len slik at hun fikk skul­de­ren ut av ledd. Tu­mul­te­ne opp­stod etter at man­nen en sen lør­dags­natt ble på­gre­pet for å ha opp­ført seg for­styr­ren­de uten­for gate­kjøk­ke­net Ke­ba­b­ish i St­or­ga­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.