Re­kord­som­mer for Bade­båden

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - B – I

år var vaer­gu­de­ne på vår side med strå­len­de sol de fles­te da­ge­ne. Det før­te til at det stort sett var full båt, og man­ge kom dess­ver­re ikke med. Ved et par an­led­nin­ger kom pas­sa­sje­rer om bord på Mari­vold. To­talt had­de Bade­båden rundt 800 pas­sa­sje­rer i lø­pet av pe­rio­den, noe som er ny re­kord, le­ser vi i eva­lu­e­rin­gen av årets se­song for Bade­båden Øs­ter­øy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.