Fa­mi­lie­si­de­ne

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - FOR HIL­SE­NER,

➤ burs­dags­barn og fød­sels­no­ti­ser som plas­se­res på fa­mi­lie­si­de­ne, fore­trek­kes elek­tro­nisk inn­sen­ding til hil­[email protected]

Inn­le­ve­rings­fris­ten er kl. 9 tre virke­da­ger før inn­rykk. red.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.