MØ­TER

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

FILADELFIA: I dag tirs­dag blir det bøn­ne- og lov­sangs­mø­ter i for­mid­dag og på kvel­den. God tid til for­bønn! Alle er hjer­te­lig vel­kom­men!

BRYGGEKAPELLET: VI min­ner om natt­verds guds­tje­nes­ten i kveld. Li­turg er mange­årig pro­fes­sor ved Ans­gar Teo­lo­gis­ke Høg­sko­le Hall­vard Ha­ge­lia.

Det blir en­kel ser­ve­ring i etter­kant. Se an­non­se i lør­dags­avi­sen. Vel­kom­men!

FRIKIRKEN TIRS­DAG for­mid­dag: Lauv­stø Åpen barne­hage øns­ker dere som er hjem­me med barn un­der skole­al­der, til lek og so­si­alt sam­va­er. Ta med det nis­te, så får du kjøpt ri­me­lig kaf­fe el­ler te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.