ONS­DAG

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

FILADELFIA: PÅ ons­dag for­mid­da­ger sam­les Fi­ladel­fias Mi­sjons­for­ening med jule­av­slut­ning. På kvel­der er det me­nig­hets­møte for me­nig­he­tens med­lem­mer.

BE­TA­NIA ME­NIG­HETS­SEN­TER: Grup­per i hjem­me­ne.

NLM MISJONSSALEN: Ons­dag kveld ta­ler Jo­han Olsen i Misjonssalen. Ma­rie Sør­haug syn­ger. Det er bønne­møte en halv ti­me før mø­tet. Hjer­te­lig vel­kom­men!

FRIKIRKEN ONS­DAG: «KOM OG SPIS» Vi sam­les og spi­ser mid­dag sam­men før ak­ti­vi­te­ter og plik­ter kal­ler. Sav­ner du noen å spi­se sam­men med – el­ler har du lyst til å slip­pe å lage mid­dag en etter­mid­dag, kan­skje du vil in­vi­ter med deg noen? Uan­sett år­sak–duer hjer­te­lig vel­kom­ment il mål tids­fel­les­skap­den­ne etter­mid­da­gen, til kost­pris. Vel­kom­men!

GRIM­STAD MISJONSKIRKE: Små­barn­streff på for­mid­da­gen for deg som er hjem­me med baby el­ler små barn un­der skole­al­der. Vi leker, pra­ter, ma­ler, syn­ger og spi­ser med­brakt niste­pak­ke. Se på Face­bo­ok for mer in­for­ma­sjon. Vel­kom­men!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.