FOR 50 ÅR SI­DEN

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

➤ DET ER inn­re­det ny te­le­gra­f­eks­pe­di­sjon i Victoria Ho­tell med di­rek­te inn­gang fra St­or­ga­ten. Eks­pe­di­tri­se er frk. Anne Saetra.

➤ LEIF LARSSEN gjen­valgt som for­mann i Imås.

➤ FRE­DAG OG lør­dag fris­ke re­ker kr. 5 pr. halv­kilo. D.K. Truchs. (An­non­se).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.