FRE­DAG

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER - F13 –

➤ FILADELFIA: FILADELFIAS ung­doms­klubb Twe­ens in­vi­te­rer på fre­dag kveld ung­dom­mer fra 8. klas­se og opp­over til et ung­dom­me­lig fel­les­skap. Nye er spe­si­elt vel­kom­men!

➤ BE­TA­NIA MENIGHETSSENTER: Con­nec­tion har sis­te sam­ling det­te se­mes­te­ret. Se­ne­re på kvel­den sam­les One80 og da ta­ler Ar­ve Baek­kel­und. Vel­kom­men!

➤ FRIKIRKEN FRE­DAG: Lauv­stø Åpen barne­hage øns­ker dere, som er hjem­me med barn un­der skole­al­der, til lek og so­si­alt sam­va­er. Ta med det nis­te, så får du kjøpt ri­me­lig kaf­fe el­ler te.

➤ Nor­kir­ken: Fre­dag kveld in­vi­te­res du til vår førs­te Jule­av­slut­ning i den nye Nor­kir­ken like ved BiG! Her er vi på vårt flot­te roms­li­ge Ung­doms­rom i 2. etg! Her ko­ser vi oss med pep­per­ka­ker, kle­men­ti­ner og gløgg og kan­skje blir det noen run­der rundt jule­tre­et! F13ban­det spil­ler og Han­na ta­ler! Vi gle­der oss til å se deg!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.