Lo­kalt øl og ake­vitt til topps

Da­gens Na­e­rings­liv send­te både øl og jule­ake­vitt fra Grim­stad til topps i to sto­re kå­rin­ger.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - ➤ Ja­nicke Yt­ter­vik ja­[email protected]

– Vi har tes­tet 14 av årets jule­ake­vit­ter, og det er in­gen tvil om hvil­ken du bør vel­ge til pinne­kjøt­tet, skri­ver Da­gens Na­e­rings­liv om jule­ake­vit­ten fra Det Nors­ke Bren­ne­ri.

Tes­ten ga Arve­søl­vet Jule­ake­vitt 2018 91 po­eng og der­med topplas­se­ring i tes­ten. Det er ei­er Odd j. Nel­vik stolt over.

– Når det gjel­der jule­ake­vitt så er det de sis­te åre­ne blitt sta­dig fle­re jule­ake­vit­ter, og det duk­ker opp nye bren­ne­ri­er som pro­du­se­rer det­te. I tre år på rad så har vi hatt Nor­ges bes­te jule­ake­vitt, men så vidt jeg kan hus­ke i far­ten er det førs­te gan­gen at DN har tes­tet jule­ake­vitt, og når vi tar top­pen der er vi stol­te over job­ben vi gjør. Den­ne kå­rin­gen hen­ger høyt, for her er det noen av Nor­ges bes­te fag­folk som sit­ter og sma­ker blindt. 91 po­eng er helt enormt, sier Nel­vik. Jule­ake­vit­ten de­res er ut­solgt hvert år.

– Og ga­ran­tert i år. Vi la­ger et be­gren­set an­tall som er num­me­rert, og i år blir det 7999 flas­ker. Og så blir det ikke noen fle­re i år. De sis­te åre­ne i Grim­stad har vi brukt å skaf­fe oss man­ge nye og fine fat ake­vit­ten lag­res på. Jule­ake­vit­ten lag­res på sher­ry­fat, ma­dei­ra­fat og eple­he­tvins fat, det sis­te er en ny vri i år, sier Nel­vik. Man­dag kveld var le­del­sen i Grim­stad og Oslo sam­let til mid­dag, men ikke for å fei­re, for å plan­leg­ge 2019. At de vant kå­rin­gen var de ikke klar over før Nel­vik fikk en sms med «Gra­tu­le­rer».

– Jeg viss­te ikke hva det drei­de seg om, så jeg måt­te sjek­ke. Nå blir det en eks­tra fin kveld, sier Nel­vik,

Men det var ikke bare ake­vitt fra Grim­stad som gikk til topps i jule­tes­ten. I den sto­re jule­øl­tes­ten ble det tes­tet 165 jule­øl. I den nåd­de Nøg­ne Ø’s Ju­lequad og God Jul and­re- og tredje­plas­sen i kå­rin­gen.I Face­bo­ok­grup­pen «Fram­snakk Grim­stad», har ikke re­sul­ta­te­ne gått upå­ak­tet hen:

– Ma­ner til måte­hold, men at Da­gens Na­e­rings­liv set­ter Nøg­ne Ø og Det Nors­ke bren­ne­ri øverst på lis­te­ne over norsk jule­øl og norsk jule­ake­vitt er utro­lig bra. Gra­tu­le­rer, skri­ver Arnt Gun­nar Tøn­nes­sen.

ARKIVFOTO

TIL TOPPS: F.v. dag­lig le­der Fa­bi­an Wid­mer og mas­ter blen­der Jon Ber­tel­sen. – Dis­se to er hjer­ne­ne er bak Jule­ake­vit­ten som vant tes­ten, sier Odd Nel­vik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.