RA­DIO

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDNING - SØRLANDSRADIOEN

Tors­dag og fre­dag: Kl 06-09 Mor­gen­sen­ding med nyheter, avis­over­sikt, va­er­var­sel og god musikk. Kl 09-11 Lett blan­ding. Kl 11-13 Kaffe­pau­sen. Kl 1315 Han­nes ti­mer. Kl 15-18 Et­ter­mid­dags­sen­din­gen med nyheter og god musikk. Kl 18-20 End­re Lund­gren. 2021 Jonas Bor­ding. Kl 21-23 End­re Lund­gren.

MISJONSRADIOEN

FM 91,6 - DAB OG IN­TER­NETT Tors­dag: Kl. 00: 12-ti­men (repr.) Kl. 01: Norea Pluss. Kl. 08: Bl.a. Over en åpen bi­bel og Vin­du mot li­vet v/ Johnn Har­dang. Kl. 09: ptro. Kl. 12: 12-ti­men v/Olav Lind­stø­len. Kl. 13: Norea Pluss, Kl. 18: Bl.a. Vin­du mot li­vet v/ Ola Bjor­land og Ire­nes kvar­tèr. Kl. 19: Vei­en gjen­nom bi­be­len v/ Ø. Brak­vat­ne. Kl. 20: Olavs mu­sikk­time (re­pri­se). Kl. 21: Norea Pluss.

Fre­dag: Kl. 00: 12-ti­men (repr.) Kl. 01: Norea Pluss. Kl. 08: Bl.a. Over en åpen bi­bel og Vin­du mot li­vet v/ Johnn Har­dang. Kl. 09: pTro. Kl. 12: 12-ti­men v/ Olav Lind­stø­len. Kl. 13: Norea Pluss. Kl. 18: Bl.a. Vin­du mot li­vet v/ Ola Bjor­land og Ire­nes kvar­tèr. Kl. 19: Vei­en gjen­nom bi­be­len v/ Ø. Brak­vat­ne. Kl. 20: Ønske­san­gen v/ G.A. Arnt­sen (re­pri­se) Kl. 21: Norea Pluss.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.