Jule­stem­ning i Hol­vika

For fem­te året på rad kom ven­ner og na­bo­er i Hol­vika sam­men for å ten­ne jule­gra­na.

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - ➤ JULE­STEM­NING ➤ Ja­nicke Yt­ter­vik ja­[email protected]

Å ten­ne jule­gra­na foran Jo­ker-bu­tik­ken i Hol­vika er blitt en fin før­juls­tra­di­sjon, dratt i gang av Hol­vi­ga Vel og Øs­ter­hus Vel.

Man­dag kveld møt­tes lo­kal­be­folk­nin­gen igjen, for å høre skole­mu­sik­ken spil­le og syn­ge jule­san­ger, spi­se klem­men­ti­ner, små­ka­ker og drik­ke gløgg, og se ly­se­ne på jule­gra­na bli tent.

Hel­ge Hjem­dal, speak­er på Jerv-kam­pe­ne, øns­ket vel­kom­men til sam­lin­gen, og in­tro­du­ser­te Ruth Skåre Grunn­øy, so­sial­la­erer på Hol­vika sko­le. Hun ten­te ly­se­ne på gra­na.

– Det er hyg­ge­lig tra­di­sjon, og vi tror det var rundt 200 per­soner som møt­te opp. Det gikk ihvert­fall med 30 li­ter gløgg, spon­set av Jo­ker-bu­tik­ken vår. Det er et vel­dig bra mil­jø her ute, sier le­der i Hol­vi­ga Vel, Wil­ly Ut­skot.

TEN­TE GRA­NA: Man­dag kveld ble ly­se­ne på jule­tre­et i Hol­vika tent.

JULE­MU­SIKK: Skole­mu­sik­ken sør­get for jule­san­ger uten­for Jo­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.