Åp­ner jule­rom­met

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO -

➤ FRA LØR­DAG 8. de­sem­ber inn­tar ju­len bi­blio­te­ket. Da er det åp­ning av jule­rom­met med ju­lens luk­ter, jule­lys, jule­pynt og fore­drag om jule­tra­di­sjo­ner med bi­blio­tek­sjef Brit Øs­te­rud.

– Jul er skik­ker og tra­di­sjo­ner, men hva be­tyr de, hva har de be­tydd og hvor­dan end­rer de seg. Fore­dra­get er en for­tel­ling rundt ut­stil­lin­gen som la­ger en god stem­ning og ram­me, skri­ver bi­blio­te­ket i sitt pro­gram­hef­te. Fore­dra­get hol­des også tors­dag 13. de­sem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.