GRIMSTAD

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

Vi har falt for det­te bil­det og den­ne sjar­me­ren­de hus­rek­ken i Kirke­bak­ken, lagt ut av John Ford på nett­si­den «Du vet du er fra Grimstad...». Den gam­le trans­for­ma­to­ren skim­tes til ven­st­re, hvil­ket be­tyr at bil­det er tatt etter 1939. As­fal­ten kom først på 1950-tal­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.