Lør­dags­kveld i Mi­sjons­sa­len

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

➤ SÅ ER det igjen lør­dags­kveld i Mi­sjons­sa­len. Den­ne gan­gen får vi be­søk av Rande­sunds­ka­me­ra­te­ne som vil bi­dra med sang, mu­sikk og vit­nes­byrd. Ole Ha­rald Jan­sen vil gle­de oss med sitt na­er­va­er og dele no­en ord med oss. Me­ny­en den­ne kvel­den blir rømme­grøt, ris­grøt og man­ge for­skjel­li­ge ka­ker. Det er selv­sagt gra­tis å bli med, men vi kan fris­te med åre­salg og flot­te ge­vins­ter. Det na­er­mer seg også slut­ten på ho­ved­lot­te­ri­et der du bl.a. kan vin­ne gave­kort fra Fag­møb­ler på kr. 20.000,og hytte­opp­hold på Mari­vold St. Hans helgen 2019 og mye, mye an­net. All inn­tekt går til drift av Mi­sjons­ra­dio­en. Hjer­te­lig vel­kom­men til Mi­sjons­sa­len i Groo­se­vei­en 38 og til en ufor­glem­me­lig kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.