Strikke­kafé i Fevik kir­ke

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

➤ LUCIADAGEN TORS­DAG 13. de­sem­ber in­vi­te­rer Fevik kir­ke til årets sis­te strikke­kafé.

Vi får be­søk av An­ne Li­se Kir­ke­dam og In­ger Brit Kjøl, som vil dele min­ner og opp­le­vel­ser fra sin barn­doms jul.

Grønn lunsj byt­tes ut med kring­le, kaffe og man­da­ri­ner den­ne gang. Har du lyst å ta med en li­ten lot­teri­ge­vinst, er du vel­kom­men til det!

El­lers blir vi glad for å se deg med el­ler uten strikke­pin­ner. Se an­non­se tirs­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.