Ju­bi­le­rer med stil

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - I 2019

➤ er IL Ex­press 100 år, og på ba­nen i 4. di­vi­sjon vil fe­vikklub­ben mar­ke­re seg med en spe­sial­la­get drakt, en kopi av den la­get bruk­te i 1922.

– Vi vil spil­le med dis­se drak­te­ne i fire hjemme­kam­per i 2018, kam­pe­ne blir også fil­met, for­tel­ler dag­lig le­der i Ex­press fot­ball Mag­ne As­lak­sen.

A-la­get får sine spe­sial­drak­ter til odel og eie etter se­son­gen. Det er også pro­du­sert 100 num­me­rer­te drak­ter, som mar­keds­fø­res som den per­fek­te jule­ga­ven til Ex­press-folk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.