Glims­dal i Grimstad

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - PÅ MATSEMINAR

➤ med stats­rå­de­ne Bård Hoks­rud og Åse Michael­sen (beg­ge Frp) for­le­den var ord­fø­rer Kje­til Glims­dal ty­de­lig da han pre­sen­ter­te seg.

– Jeg er Kje­til GLIMS­DAL, ord­fø­rer i Grimstad. Jeg he­ter ikke Kje­til Grimstad. Det er man­ge som blan­der, og jeg har for­søkt å få end­ret kom­mu­nens navn til Glims­dal, men det vis­te seg å va­ere en leng­re pro­sess, sa han spøke­fullt.

Men til tross for den­ne ty­de­li­ge pre­si­se­rin­gen, klar­te nett­opp stats­råd Åse Michael­sen å blan­de like etter­på.

Ikke et­ter­nav­net, men hun om­tal­te Glims­dal som råd­mann i sin tale. Det gjor­de at både råd­man­nen og ord­fø­re­ren, som var til ste­de i sa­len, måt­te trek­ke på sine re­spek­ti­ve smile­bånd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.