Mo­tiv fra jule­evan­ge­li­et?

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - – DE

➤ sis­te da­ge­ne har jeg va­ert på jakt etter jule­kort med mo­tiv fra jule­evan­ge­li­et. Det er rett og slett ikke å opp­dri­ve i Grimstad, skri­ver Arn­finn Fos­se­lie i en jule­hil­sen.

– Jeg blir opp­rørt og vel­dig lei meg. Har de slut­tet å lage sån­ne jule­kort, el­ler er det for­ret­nin­ge­ne som ikke vil ta dem inn? Det er helt greit for meg med nis­ser og snø, men nå var det ikke ak­ku­rat det jeg skul­le ha den­ne gan­gen. Kan no­en hjel­pe meg?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.