Run­de år

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

ADRES­SA FÅR sin fød­sels­dags over­sikt fra NT Bog vil gjer­ne brin­ge så man­ge åre­måls­da­ger som mu­lig i avi­sen. Der­som det li­ke­vel er noen av våre le­se­re som ikke øns­ker of­fent­lig­gjort at de fyl­ler rundt år, må de kon­tak­te avi­sen. Det­te gjør du helst på mail [email protected] no (even­tu­elt på tlf. 37 25 80 05) in­nen kl. 9 se­nest tre virke­da­ger før inn­rykk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.