FOR 50 ÅR SI­DEN

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

NERE IGLAND, Her­wa Plast og Trel­dal Hjul­fab­rikk går sam­men om pro­duk­sjo­nen av ny cam­ping­til­hen­ger til 2500 kr. – Reg­ner med at be­ho­vet er stort, sier Her­bert Waarum.

RIKSTEATRET MÅTTE ha eks­tra­fo­re­stil­ling i Grimstad. In­ge­brigt Da­viks «Taremare­by» ble hilst med be­geist­ring og ble sett av 515 per­soner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.