GRIMSTAD

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

GLADRINGEN SENIOR- DANS. Vi star­ter opp igjen med Se­niordans på Sol­vang i etter­mid­dag. I ja­nu­ar vil vi på Sol­vang hol­de kurs for in­ter­es­ser­te som vil be­gyn­ne å dan­se hos oss. Du tren­ger ikke å ha med deg noen part­ner. Se egen an­non­se i Grimstad Adresse­ti­den­de lør­dag 5. ja­nu­ar.

GRIMSTAD MUSIKKORPS star­ter opp igjen et­ter jule­fe­rien i kveld i Tøn­na på Dahls­ke sko­le. Vel­kom­men til nye og gam­le med­lem­mer! Det vi­ses til an­non­se i da­gens avis og korp­sets face­bo­ok­side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.