Slik spil­ler Jerv i vin­ter

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO -

➤ JERV FORBEREDER seg til ny se­song i OBOS-liga­en, og er godt igang med se­song­for­be­re­del­se­ne. N åer også tre­nings kamp­pro­gram­met de­res så å si spik­ret. Slik ser det ut fore­lø­pig:

26. ja­nu­ar: Jerv-Vind­bjart

2. fe­bru­ar: Jerv-No­tod­den.

8. fe­bru­ar: Aren­dal-Jerv

15. fe­bru­ar Bry­ne-Jerv

8. mars: Odd-Jerv

15. mars: Aren­dal-Jerv

23. mars Sand­nes Ulf- Jerv Jerv skal spil­le to kam­per på Mar­bel­la når de er på tre­nings­leir der. De rei­ser 26. fe­bru­ar. Mot­stan­de­re er ikke kla­re.

Jerv-tre­ner Ar­ne Sand­stø mel­der også om at det blir en eks­tra tre­nings­kamp her hjem­me en gang mel­lom Bryne­kam­pen og tre­nings­lei­ren. Her er hel­ler ikke mot­stan­der klar ennå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.