Da­gens TEKST

Gle­de

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - Kår­stein Bø Be­ta­nia me­nig­hets­sen­ter

➤ I SALME 51 kan vi lese føl­gen­de:

8 Se, du gle­der deg over sann­het i mitt ind­re, du la­erer meg vis­dom i det skjul­te.

9 Ta bort min synd med isop, så jeg blir ren, vask meg, så jeg blir hvi­te­re enn snø.

10 La meg få opp­le­ve fryd og gle­de, la lem­me­ne du knus­te, få jub­le.

11 Skjul ditt an­sikt for mine syn­der, ut­slett all min skyld!

12 Gud, skap i meg et rent hjer­te, gi meg en ny og stø­dig ånd!

13 Driv meg ikke bort fra ditt an­sikt, ta ikke fra meg din hel­li­ge Ånd!

14 Gi meg igjen gle­den over din frel­se, hold meg oppe med en vil­lig ånd!

Ikke la noen ta fra deg gle­den i Gud, den som gir deg livs­mot og kraft, for­di den kom­mer fra Gud, og er et ut­trykk for at vi har sett hva den­ne gle­den be­står i. Gle­den i Her­ren er din styr­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.