Work­shop med No­bel­pris­vin­ner

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO -

➤ UIA-STIPENDIAT METTE Ma­rie Nae­ser Sel­dal skal på work­shop med No­bel­pris­vin­ner på Chap­man Uni­ver­sity i Ca­li­for­nia.

– Gle­der meg til å få til­bake­mel­ding på mine ide­er fra eks­per­ter, sier stipendiat Mette Ma­rie Nae­ser Sel­dal. 8. ja­nu­ar gikk start­skud­det for en ukes work­shop om eks­pe­ri­men­tell øko­no­mi, ar­ran­gert av or­ga­ni­sa­sjo­nen IFREE, som er star­tet av Vernon L. Smith. Han vant No­bel­pri­sen i øko­no­misk vi­ten­skap i 2002 sam­men med Da­ni­el Kahn­e­man, for sitt ar­beid med eks­pe­ri­men­tell øko­no­mi.

– Smith skal selv va­ere til­ste­de og del­ta på work­sho­pen, så det blir spen­nen­de å job­be med folk som er så dyk­ti­ge, sier Sel­dal. Hen­nes egen dok­tor­grad drei­er seg om nord­menns hver­dags­øko­no­mi, og spe­si­elt pen­sjon og spa­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.