Lør­dag og søndag i Mi­sjons­sa­len

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER - ➤ BERIT OG

Ar­ne Øystein Ram­bekk gjes­ter Mi­sjons­sa­len i kveld, lør­dag der Mi­sjons­ra­dio­en arrangerer tra­di­sjo­nell lør­dags­kveld. De bi­drar med sang, mu­sikk og vit­nes­byrd. Det blir ser­ve­ring av dei­lig fiske­sup­pe den­ne kvel­den le­vert ry­ken­de fersk fra Drott­ning­borg. Så blir det som det plei­er mas­se kake og kaf­fe.

Alt er gra­tis, men du skal få sjan­sen til å kjø­pe årer der det er man­ge fine ge­vins­ter. Vi vil også den­ne kvel­den sel­ge lodd og ikke minst trek­ke på ho­ved­lot­te­ri­et som har på­gått noen må­ne­der og der det er ge­vins­ter for over kr. 50.000,-Inn­tek­ten går til drift av Mi­sjons­ra­dio­en.

Søndag for­mid­dag er du også vel­kom­men til møte. Der ta­ler Kurt Hjem­dal og det blir sang og mu­sikk ved Vi­dar Søy­land, Svend Erik Ud­jus, Geir Føreid og Ar­vid Vold. Det vil bli tatt opp en gave til Mi­sjons­ra­dio­ens ar­beid. Hjer­te­lig vel­kom­men fra fjern og na­er.

MU­SIKK: Vi­dar Søy­land, Svend Erik Ud­jus, Geir Føreid og Ar­vid Vold står for sang og mu­sikk søndag for­mid­dag.

BE­SØK: Berit og Ar­ne Øystein Ram­bekk er med på lør­dags­kvel­den i sang, mu­sikk og vit­nes­byrd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.