Grim­stAd - Tønne­volds­gA­te 29, leil 2,3 og4 - 3 Av 6 solgt

Grimstad Adressetidende - - ANNONSER -

3 me­get inn­by­den­de lei­lig­he­ter med 2 sove­rom og sto­re, sol­rike ter­ras­ser. Par­ke­ring

Ly­se og lek­re selv­ei­er­lei­lig­het med 2 sove­rom og roms­lig kjøk­ken frA Sør­lAndskjøk­ken med in­te­grer­te hvi­te­vA­rer. Lys og tri­ve­lig stue med gode møb­le­rings­mu­lig­he­ter. Lig­ger idyl­lisk til med vest­vend­te bAl­kon­ger- kun en li­ten rusle­tur unnA sen­trum el­ler fine tur­om­rÅ­der. Lei­lig­he­ten er ny­lig fer­dig­stilt og frem­stÅr som nye. Inn­gAngs­pAr­ti frA bAkke­plAn med ute­plAss for mor­gen­sol. KAn fritt lei­es ut!

Vis­ning: Tors­dAg 17. jA­nu­Ar kl. 16.30-17.15

i luk­ket an­legg.

Pri­sAnt.: kr 2 250 000 - 2 950 000,Om­kostn.: CA. 2,6 % P-rom/BRA: nr.2: 75/80 m2 nr 3: 58/62 m2 nr 4: 77/80 m2Tomt: ei­etSove­rom: 2EtA­sje: 1Eier­form: Eier­sek­sjon Bo­lig­type: Lei­lig­het FINN-kode: 134079642

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.