På pla­ka­ten

Grimstad Adressetidende - - NYHETER -

➤ Svøm deg til Al­ba­nia: En na­sjo­nal mo­sjons­kam­pan­je i regi av svømme­for­bun­det. Va­rer til 31. mars. Grim­stad svømme­hall er med.

➤ 28. ja­nu­ar: Kurs i hver­dags­ly­dig­het i Dømme­s­moen hun­de- og ak­ti­vi­tets­park

➤ 3. fe­bru­ar: Kom deg ut da­gen: Kleiv­vann i Gjer­stad. Skilek og na­tur­sti med pre­mi­er. Opp­møte 1,4 kilo­me­ter in­ne i ski­løy­pa. Aust-Ag­der tu­rist­for­ening er ar­ran­gør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.