RA­DIO

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDNING -

SØRLANDSRADIOEN Lør­dag og Søndag: Kl. 06-23 «Mu­sikk­mik­sen». Man­dag - Fre­dag: Kl. 06-09 Mor­gen­sen­ding med ny­he­ter, avis­over­sikt, va­er­var­sel og god mu­sikk. Kl. 09-11 «Lett blan­ding». Kl. 11-13 «Kaffe­pau­sen». Kl. 13-15 «Han­nes ti­mer». Kl. 15-18« Et­ter­mid­dags sen­din­gen» med ny­he­ter og god mu­sikk. Kl. 18-20 End­re Lund­gren. Kl. 20-21 Jo­nas Bor­ding. Man­dag: Kl. 21-23 Ole Jan Se­vald­sen. Tirsdag: Kl. 21-23 Pando­ras box, To­re Hå­land. Ons­dag: Kl. 21-23 Ons­dags­bin­go med nes­ten 50.000 i ge­vins­ter på det mes­te. Tors­dag og fre­dag: Kl. 21-23 End­re Lund­gren.

MI­SJONS­RA­DIO­EN

FM 91,6 - DAB OG INTERNETT Lør­dag: Kl. 00: 12-ti­men (repr.) Kl. 01: Norea Pluss Kl. 12: Lør­dags­to­ner v/ Olav Lind­stø­len. Kl. 13: Norea Pluss. Søndag: Kl. 00: Norea Pluss. Kl. 08: Ra­dio­søn­dags­sko­len. Kl. 09: God søndag mor­gen. Kl. 12: pTro.

Man­dag: Kl. 00: Lør­dags­to­ner (repr.) Kl. 01: Norea Pluss: Kl. 08: Bl.a. Over en åpen bi­bel og Vin­du mot li­vet v/ Johnn Har­dang. Kl. 09: pTro. Kl. 12: 12-ti­men v/ Olav Lind­stø­len. Kl. 13: Norea Pluss. Kl. 18: Bl.a. Vin­du mot li­vet v/ Ola Bjor­land og Ire­nes kvar­tèr. Kl. 19: Bl.a. Vei­en gjen­nom bi­be­len v/ Ø. Brak­vat­ne. Kl. 20: Olavs mu­sikk­time v/ Olav Lind­stø­len. Kl. 21: Norea Pluss.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.