Vår­tegn

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - VI ER

➤ all­tid gla­de for vår­tegn, men for­ven­ter dem ikke al­le­re­de i ja­nu­ar. Aud Han­sen har imid­ler­tid sendt oss bil­de av en snø­klok­ke fra ha­gen.

– Må dele den­ne gle­den med fle­re. Vår­en er på vei i Gjaer­brønd­vei­en, skri­ver hun til oss.

And­re vår­tegn kan sen­des til [email protected] for skole­barn og and­re myke tra­fi­kan­ter, und­rer Hel­ge Kris­ten­sen, som har sendt oss bil­de av det lave skil­tet ved for­tau­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.