FOR 25 ÅR SI­DEN

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

➤ DEN NORSKE San­tal­mi­sjon vil sik­re seg av­døde pro­fes­sor Jo­han Ny­ha­gens for­mue, ved hjelp av retts­sak. San­tal­mi­sjo­nen på­står at grim­stad­man­nen var se­nil da han end­ret sitt tes­ta­men­te til for­del for en nie­se og en nevø.

➤ ODDENOMRÅDET SKAL byg­ges ut, det sam­me med Sør­lands­sen­te­ret. Hvor­dan skal Grim­stad sen­trum kla­re seg i kon­kur­ran­sen?

– By­ens egen avis si­den 1856

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.