da­gens TEKST Det skjed­de før det skjed­de!

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - An­ny Pet­ter­sen Til­ler Hes­nes

➤ AT JESUS ga sitt liv for oss FØR han ga sitt liv på kor­set, fyl­ler meg med aere­frykt, be­und­ring og yd­myk­het! Han viss­te at han skul­le pis­kes, hå­nes, lat­ter­lig­gjø­res, for­kas­tes pi­nes og spik­res opp på et kors, al­li­ke­vel sa han seg vil­lig til å gå den vei­en! Skje ikke min, men Din vil­je, sa han til Fa­de­ren. Kris­tus er vårt for­bil­de. Hvis noen sier at kris­ten­dom­men er for py­ser, så er det så langt fra sann­he­ten som man kan kom­me. 11 av 12 di­sip­ler ble også kors­fes­tet. Hundre­tu­se­ner gir, i åre­nes løp og den dag i dag, sine liv som mar­ty­rer. Men hvis man ser det fra en an­nen vin­kel, så er kris­ten­dom­men hel­dig­vis for py­ser, ego­is­ter, hyk­le­re, fei­gin­ger, opp­git­te, for­tvil­te, leng­ten­de men­nes­ker. Alle men­nes­ker, og alle slags men­nes­ker. 1. Ti­mo­teus 2,4 «Han som vil at alle men­nes­ker skal bli frelst og la­ere Sann­he­ten å kjen­ne» – Den Sann­het som set­ter oss fri!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.