GRIMSTAD

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

Et gate­par­ti fra Aren­dals­vei­en i Grimstad, fo­to­gra­fert av An­ders Be­er Wil­se i slut­ten av 1920-tal­let. En dame stre­ver tro­lig med å fes­te en kles­snor i et tre, og kan­skje er det søn­nen hen­nes som ser litt skep­tisk på fo­to­gra­fen?. AAA.PA-2422.L1.13, Aust-Ag­der mu­se­um og ar­kiv KUBEN.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.