FOR 25 ÅR SI­DEN

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

➤ OLE KJELL

Skod­de i Grimstad Høy­re åp­ner høs­tens lo­ka­le valg­kamp med et brak. Han vil gjen­åpne Kal­vild Syke­hjem som ble stengt av fyl­kes­po­li­ti­ker­ne i vår.

➤ BE­SØ­KEN­DE PÅ

Sand­hol­men ved Hå­øya i Grim­stads skjaer­gård fø­ler seg lurt. Fle­re har blitt bort­vist fra en sand­strand, selv om største­par­ten av hol­men og stran­den skal inn­gå i et fri­lufts­om­rå­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.