MØ­TER

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

NLM MISJONSSAL­EN: I kveld er det møte med natt­verd, bønn og vit­nes­byrd. Åge Sols­vik ta­ler og Ange­la Lar­sen syn­ger.

På­mel­ding til mø­tet: Send SMS (el­ler ring) til Ar­ne Inn­tjo­re. Alle er hjer­te­lig vel­kom­ne!

FILADELFIA: MISJONSFOR­ENINGEN star­ter opp igjen med sin førs­te sam­ling i høst ons­dag for­mid­dag. Vel­kom­men til en sam­ling med fo­kus på mi­sjon og fel­les­skap!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.