Sco­ret sitt førs­te elite­se­rie­mål

Grimstad Adressetidende - - SPORT -

Start sik­ret seg årets førs­te sei­er i Elite­se­ri­en, da Mjøn­da­len ble slått 3-0 søn­dag kveld. En Grimstad-gutt sør­get for hjemme­la­gets førs­te mål.

Kris­tof­fer Tøn­nes­sen har va­ert Start-spil­ler i ett års tid, og søn­dag kveld kom en­de­lig hans førs­te sco­ring for Kris­tian­sand-klub­ben.

– Det er jo all­tid gøy å sco­re de få gan­ge­ne det skjer, men jeg er al­ler mest glad for at vi fikk tre po­eng i dag. Det var godt at det en­de­lig skjed­de nå, for det har but­tet en del imot. Vi har spilt mye bra kam­per, så det har va­ert tungt når det ikke har gitt ut­slag, så det­te smak­te, sier Kris­tof­fer Tøn­nes­sen til Adres­sa.

Etter 20 mi­nut­ter av kam­pen kom han seg fri på venstre­si­den etter en fin dia­go­nal­ball fra Je­sper Da­land. Tøn­nes­sen dem­pet bal­len på brys­tet og sat­te bal­len hardt for­bi Sos­ha Ma­ka­ni i Mjøn­da­len­bu­ret, og sco­ret med det sitt førs­te mål i Elite­se­ri­en.

– Jeg had­de bra ti­ming på lø­pet og fikk en vel­dig god pas­ning av

Je­sper. Jeg fikk hel­dig­vis en bra første­touch, og alt lå til ret­te for å sky­te fort. Det var en vel­dig bra sco­ring, vel­dig gøy å set­te den. – Hvor­dan skal må­let fei­res? – Det blir nok nok­så ro­lig, for det er ny kamp om bare tre da­ger, så det er ikke tid til å skeie ut, ler han.

Start vant kam­pen 3-0. De and­re må­le­ne ble sco­ret av Eirk Schul­ze og Stef­fen Lie Skå­le­vik. Beg­ge må­le­ne kom helt på tam­pen av kam­pen.

Start klat­ret med sei­e­ren opp til en 14. plass på ta­bel­len.

AR­KIV­FOTO

SCO­RING: Kris­tof­fer Tøn­nes­sen sco­ret sitt førs­te mål for Start i kam­pen mot Mjøn­da­len søn­dag. Det­te bil­det er fra en kamp mot Jerv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.