Ber folk om å bli flin­ke­re

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDN­ING -

ber folk bli flin­ke­re til å mer­ke og for­tøye bå­ter og ka­jak­ker.

– Vi får sta­dig hen­ven­del­ser om dri­ven­de bå­ter og ka­jak­ker som ikke er re­gist­rert el­ler mer­ket med ei­ers navn og te­le­fon­num­mer. Det­te kan føre til at vi bru­ker red­nings­res­sur­ser unød­ven­dig. Vi ber folk for­tøye godt og mer­ke far­kos­te­ne, meld­te de på i hel­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.