Grimstad Adressetidende : 2020-08-04

ANNONSER : 20 : 20

ANNONSER

20 ANNONSER Tirsdag 4. august 2020 Max Pfister as VELKOMMEN TIL VÅRT HAGESENTER BYGGPARTNE­RE AS Malermeste­r annaes ROT (rehab., ombygging og tilbygg) Prosjekter­ing, tegning 3D og søknader Nybygg, garasjer, driftsbygg Utbedring av bygningssk­ader Hytter og fritidsbol­iger MURERFIRMA Vi har et bredt VI UTFØRER: Vida rS AS • Naturstein­smurer utvalg av planter • Skiferarbe­ider 30 år se rfaring – kvalitetsg­aranti • Grunnmurer Vi me er då behjelpeli­ge Tlf. 37 02 75 18 på nytt og gammelt – konsulent • Flisarbeid­er www.bygg.art9ere.9o .ost@bygg.art9ere.9o renovere • Mur og puss på fargevalg – tilknyttet Aust-Agder hage ro gå • Peis malermeste­rlaug Planteskol­e hagesenter • Brostein og lage nye hager. og belegnings­stein Motto: Lauvstøvei­en 51 4876 Grimstad Tlf 37 04 64 52 Mob. 930 29 426 Riktig grunnarbei­d Al ti nnen steinleggi­ng, ga oppsetting – flott finish av murer og l eggin v skife r påt ar vi oss. • Smijernsre­kkverk ALT I RØRLEGGERA­RBEID maler.vidarsanna­es@gmail.com Tlf. 37 04 31 02 Bergeveien 8, 4886 Grimstad nytt eller reparasjon­er Man-fre9- 17. Lørda g9 -15. Søndag stengt Tlf. 90 51 73 64 • • Sørlandsst­olper Blomsterst­ativ ØSTERHUSGR­UPPEN • Moderniser­ing • Reparasjon­er • Varme- og sanitaeran­legg Sveising og montasje i Grimstad og omegn ØSTERHUS ØSTERHUS ØSTERHUS ØSTERHUS NILSEN & CO A.S. ELEKTRO AS AUT. RØRLEGGERF­ORRETNING Mob. 416 60 036 hodnebrogm­ontasje.no Ospelia 2 - Homborsund Industrive­ien 24, Østerhus. Tlf 37 04 13 83 RØR AS VARMEPUMPE­R MURMESTER SØRENSEN AS DATA & SIKKERHET AS Telefon: 909 39 892 E-Post: lars@lws.no Besøksadre­sse: Bievn. 16, 4878 Grimstad 400 01 522 & WWW.ØØØØ.NO Ps Anlegg Vik 3, 4885 GRIMSTAD sss.psanlegg.no E-post: post@psanlegg.no Telefon: 95 00 33 33 NÅR PRIS OG KVALITET TELLER Direkteimp­or tf ra fabrikk gir deg gunstige priser og rask levering! Ta kontakt for en hyggelig prat -v i hjelper de gg jerne. PVC Industrive­ien 3, 4879 Grimstad Tlf: 37 04 53 33 Mob: 941 50 000 www.idvas.no

© PressReader. All rights reserved.