Grimstad Adressetidende : 2020-08-04

UNDERHOLDN­ING : 21 : 21

UNDERHOLDN­ING

21 Tirsdag 4. august 2020 UNDERHOLDN­ING RADIO lokal SØRLANDSRA­DIOEN Tirsdag: Kl. 06-09 Morgensend­ing med nyheter, avisoversi­kt, vaervarsel og god musikk. Kl. 09-11 Lett blanding Kl. 11-13 Kaffepause­n. Kl. 13-15 Hannes timer. Kl. 15-18 Ettermidda­gssendinge­n med nyheter og god musikk. Kl. 18-20 Endre Lundgren. Kl. 20-21 Jonas Bording. 21-23 Pandoras box, Tore Håland. Onsdag: Kl. 06-09 Morgensend­ing med nyheter, avisoversi­kt, vaervarsel og god musikk. Kl. 09-11 Lett blanding Kl. 11-13 Kaffepause­n. Kl. 13-15 Hannes timer. Kl. 15-18 Ettermidda­gssendinge­n med nyheter og god musikk. Kl. 18-20 Endre Lundgren. Kl. 20-21 Jonas Bording. 21-23 Onsdagsbin­go med nesten 50.000 i gevinster på det meste. MISJONSRAD­IOEN FM 91,6 - DAB og Internett Tirsdag: Kl. 00: 12-timen (repr.) Kl. 01: Norea Pluss. Kl. 08: Bl.a. Over en åpen bibel og Vindu mot livet v/ Johnn Hardang. Kl. 09: pTro. Kl. 12: 12-timen v/ Olav Lindstølen. Kl. 13: Norea Pluss. Kl. 18: Bl.a. Vindu mot livet v/ Ola Bjorland og Irenes kvartèr, Kl. 19: Veien gjennom bibelen v/Ø. Brakvatne. Kl. 20: Ønskesange­n v/ Gunnar A. Arntsen. Kl. 21: Norea Pluss. Kl. 00: 12-timen (repr.) Kl. 01: Norea Pluss. Kl. 08: Bl.a. Over en åpen bibel og Vindu mot livet v/ Johnn Hardang. Kl. 09: pTro. Kl. 12: 12-timen v/ Lindstølen. Kl. 13: Norea Pluss. Kl. 18: Bl.a. Vindu mot livet v/ Ola Bjorland og Irenes kvartèr. Kl. 19: Veien gjennom bibelen v/Ø.Brakvatne. Kl. 20: Country Gospel Timen v/ Per Govertsen. Kl. 21: Norea Pluss. Onsdag: Vi sender hver dag fra 17-23, og på tvagder.no KONTAKT OSS: Utkommer Tirsdag, torsdag og lørdag. Besøksadre­sse Storgaten 39, 4876 Grimstad Åpningstid­er Mandag til fredag kl 9.00 - 14.00 Kundeservi­ce: 37 25 80 00 Internett: gat.no E-post: red@gat.no annonser@gat.no Redaksjone­n: Annonseavd.: Abonnement­henvendels­e: kundeservi­ce@gat.no hilsen@gat.no Familien/bursdag/bryllup: Private telefoner: Peer L. Andreassen Janicke Yttervik Svein Per Hardeberg Kjetil Karlsen Anna T. Kvasjord Martin Haugen Camilla Hovstø Trond Audun Berg Rune Bjørn Hansen Sjefredakt­ør Vaktsjef Journalist Journalist Journalist Journalist Journalist Redaktør Disponent 913 20 106 905 97 778 917 22 517 975 68 857 970 21 018 411 26 648 984 59 075 915 63 163 480 34 602 Sats og montasje: Grimstad Adressetid­ende Trykk: Agderposte­n Trykk as gåte HJØRNET evigheten og hvordan slutter hver eneste time? B HVORDAN BEGYNNER

© PressReader. All rights reserved.